W#1

NDYWIDUALNA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
MARCINA GARGASA

Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie
październik-listopad 2018 r.