Slider

GRUPĘ FOTO STUDIO TEATR TWORZĄ

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO ZESPOŁU?

WIKTORIA
GAJOS

MARCIN GARGAS

ADRIANNA MOSZCZUK

WYSTAWY

INDYWIDUALNA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
MARCINA GARGASA

Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie
październik-listopad 2018 r.

BARLINEK 2019 - WARSZTATY W OBIEKTYWIE
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA FOTO STUDIO TEATR

Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie
wrzesień-październik 2019 r.

PORTRETY

KONKURSY
RECYTATORSKIE

Fotoreportaże z prób wykonawców i prób do koncertów galowych/laureatów, powstałe podczas wyjazdów na konkursy recytatorskie w charakterze uczestników, instruktorów lub fotografów Studia Teatr.

SZCZECIŃSKIE SPOTKANIA
ZE SZTUKĄ SŁOWA
12-05-2019
64. OKR

FINAŁY, OSTROŁĘKA 2019

SPEKTAKLE TEATRALNE

 

TEATR SŁOWA PROSCENIUM
przy Studiu Teatr

OKNA WSPOMNIEŃ

TEN RZECZY NIEPOKÓJ

W ZIEMI JEST WSZYSTKO

PRACOWNIA TEATRALNA STÓŁ

DZIESIONA

W IMIĘ OJCA

 

JOY DANCE

CO W TRAWIE PISZCZY

GRUPA SPEKTAKLOWA
Studia Teatr

BRZECHWA